Συντριβανάκια feng shui

 

1221658

Συντριβάνι με φωτισμό.Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο/πολυουρεθάνη.Η συσκευασία περιλαμβάνει το συντριβάνι,την αντλία με τον φωτισμό και πετρούλες διακόσμησης.

Τίμη: 30€

1221670

Συντριβάνι με φωτισμό.Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο/πολυουρεθάνη.Η συσκευασία περιλαμβάνει το συντριβάνι,την αντλία με τον φωτισμό και πετρούλες διακόσμησης.

Τίμη: 30€

1221673

.Συντριβάνι με φωτισμό.Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο/πολυουρεθάνη.Η συσκευασία περιλαμβάνει το συντριβάνι,την αντλία με τον φωτισμό και πετρούλες διακόσμησης.

Τίμη: 30€

1221769

Συντριβάνι με φωτισμό.Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο/πολυουρεθάνη.Η συσκευασία περιλαμβάνει το συντριβάνι,την αντλία με τον φωτισμό και πετρούλες διακόσμησης.

Τίμη: 30€

1221770

Συντριβάνι με φωτισμό.Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο/πολυουρεθάνη.Η συσκευασία περιλαμβάνει το συντριβάνι,την αντλία με τον φωτισμό και πετρούλες διακόσμησης.

Τίμη: 30€

1221786

Συντριβάνι με φωτισμό.Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο/πολυουρεθάνη.Η συσκευασία περιλαμβάνει το συντριβάνι,την αντλία με τον φωτισμό και πετρούλες διακόσμησης.

Τίμη: 30€

1221984

Συντριβάνι με φωτισμό.Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο/πολυουρεθάνη.Η συσκευασία περιλαμβάνει το συντριβάνι,την αντλία με τον φωτισμό και πετρούλες διακόσμησης.

Τίμη: 42€

1222069

Συντριβάνι με φωτισμό.Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο/πολυουρεθάνη.Η συσκευασία περιλαμβάνει το συντριβάνι,την αντλία με τον φωτισμό και πετρούλες διακόσμησης.

Τίμη: 40€

1222029

Συντριβάνι με φωτισμό.Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο/πολυουρεθάνη.Η συσκευασία περιλαμβάνει το συντριβάνι,την αντλία με τον φωτισμό και πετρούλες διακόσμησης.

Τιμή: 42€

 

1222099

Συντριβάνι με φωτισμό.Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο/πολυουρεθάνη.Η συσκευασία περιλαμβάνει το συντριβάνι,την αντλία με τον φωτισμό και πετρούλες διακόσμησης.

Τίμη: 150€

1221915

Συντριβάνι με φωτισμό.Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο/πολυουρεθάνη.Η συσκευασία περιλαμβάνει το συντριβάνι,την αντλία με τον φωτισμό και πετρούλες διακόσμησης.

Τίμη: 180€

1200013

Συντριβάνι χωρίς φωτισμό.Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο/πολυουρεθάνη.Η συσκευασία περιλαμβάνει το συντριβάνι,την αντλία και πετρούλες διακόσμησης.

Τίμη: 38€