ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΟ ΧΩΜΑ ΓΗΣ ΜΕ ΖΕΟΛΙΘΟ

 Ζεόλιθος

 Ένα ορυκτό, δεκάδες χρήσεις.

 

Αφθονεί στην Ελλάδα, αλλά λίγοι γνωρίζουμε ιδιότητες και εφαρμογές του.
Ζεόλιθος: ένα ορυκτό, δεκάδες χρήσεις
Οι ζεόλιθοι χρησιμοποιούνται ακόμα και στα ενυδρεία για τη συγκράτηση της αμμωνίας που παράγουν τα ψάρια.
 
Καθαρίζει το νερό, βελτιώνει τα τρόφιμα, τα χωράφια και τη βενζίνη, ενισχύει τα απορρυπαντικά. Δεν είναι κάποια μαγική ουσία,
 
είναι ο ζεόλιθος, ένα ορυκτό που υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες και στην Ελλάδα.

Πολύτιμοι στη βιομηχανία

 
Η κατεργασία με ζεόλιθο μετατρέπει τα κόκκινα απόβλητα ενός βαφείου (αριστερά)
σε διαυγές νερό (δεξιά) και έγχρωμη αδρανή λάσπη (κέντρο). 

 

Χρήσεις στη γεωργία και την κατεργασία λυμάτων

 
Το δεντρολίβανο στη γλάστρα με τον ζεόλιθο (αριστερά) αναπτύσσεται πολύ καλύτερα
από ό,τι αυτό στο απλό χώμα (δεξιά)