Κομπόστ

κομποστ υφή
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(COMPOST) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ.
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
 
*Φυσικό λίπασμα-εδαφοβελτιωτικό με ευχάριστη γεώδη οσμή.
*Προιόν αερόβιας βιοαποικοδόμησης γεωργικών αποβλήτων-υποπροιόντων.
*Χαμηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα,σε επίπεδα τιμών κάτω των ορίων των Α+ compost (Austrian Compost Ordinance).
*Eξασφάλιση καλών συνθηκών για την ανάπτυξη των φυτών.
(εμπλουτισμός εδάφους με θρεπτικά στοιχεία και οργανική ουσία)
(Βελτίωση δομής εδάφους)
(Αυξηση εδαφικού πορώδους)
(Βελτίωση υδατοικανότητας)
*Βαθμιαία μακροπρόθεσμη μείωση χρήσης / εφαρμογής χημικών λιπασμάτων.
 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
 
PH  7.0 – 7.5
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ   40 – 50%
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  1.9 – 2.8 MS/CM
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΩΝ  1.0 – 7.0 ΜΜ
ΑΖΩΤΟ (Ν)  1.17 – 1.60%
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P)  0.9 – 1.1%
ΚΑΛΙΟ (Κ)  0.8 – 1.3%
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)  13 – 15%
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg) 0.5 – 0.8%
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)  4.000 – 5000 mg/kg
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)  160 – 180 mg/kg
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn)  240 – 300 mg/kg
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)  85 – 95 mg/kg

 

ΒΟΡΙΟ (Bo)  17 – 22 mg/kg