Κομπόστ

κομποστ υφή
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
 
*Φυσικό λίπασμα-εδαφοβελτιωτικό με ευχάριστη γεώδη οσμή.
*Προιόν αερόβιας βιοαποικοδόμησης γεωργικών αποβλήτων-υποπροιόντων.
*Χαμηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα,σε επίπεδα τιμών κάτω των ορίων των Α+ compost (Austrian Compost Ordinance).
*Eξασφάλιση καλών συνθηκών για την ανάπτυξη των φυτών.
(εμπλουτισμός εδάφους με θρεπτικά στοιχεία και οργανική ουσία)
(Βελτίωση δομής εδάφους)
(Αυξηση εδαφικού πορώδους)
(Βελτίωση υδατοικανότητας)
*Βαθμιαία μακροπρόθεσμη μείωση χρήσης / εφαρμογής χημικών λιπασμάτων.